Bewonerscommissie
 

Jeu de Boules

Nu zowel de binnentuin als de jeu de boules baan klaar zijn zou het leuk zijn om met een aantal bewoners een Jeu de Boules Team samen te stellen.


Het zou aardig zijn als ook de van Ghentflat en de Amarisflat een team zouden samenstellen. Hierdoor leren wij elkaar ook een beetje kennen en het is goed voor de beweging of je nu nog ter been bent of dat je door een rollator- rolstoel of scootmobiel voortbeweegt. Iedereen kan deelnemen en het kost alleen een beetje sportiviteit en humor.


Binnenkort zal er op de site hieraan aandacht worden besteed hoe het  één en ander in het vat gegoten zal gaan worden.