Bewonerscommissie
 

Introductie

Deze website is ontstaan- en staat ter ondersteuning van de bewoners-  en bewonerscommissie , welke wonen in de Van Speijkflat (Dudok Wonen) aan de  Van Speijklaan in Hilversum.


De Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep bewoners die, namens de bewoners, in gesprek is- of gaat met Dudok Wonen over complex- en wijk gebonden onderwerpen.

 

Zij worden hierin ondersteund door een medewerker Woonzaken van Dudok Wonen. De leden van de bewonerscommissie zorgen voor draagvlak onder de bewoners van het complex.


Overleg tussen de bewonerscommissie en Dudok Wonen richt zich alleen op complex- of wijk gebonden onderwerpen bij regulier beheer, dus niet op individuele huurderszaken.

 

Over beleidsmatige onderwerpen overlegt Dudok Wonen met de Huurders Belangen vereniging.